Warning!! Rejestracja została zakończona / Registration is complete